Co je sci-fi (science fiction)?

Co je sci-fi (science fiction)?

Sci-fi Science fiction, nebo též sci-fi, původně scientific fiction („vědecká fikce“), nepřesně vědeckofantastický žánr nebo SF (zkratka anglického science fiction nebo speculative fiction) je charakteristický vším, co je vědecky fiktivní, od spekulativních technologií a přírodních jevů či dosud neznámých forem života až po spekulativní modely společnosti v uměleckém díle. Děj sci-fi je často zasazen doPřečtěte si více o Co je sci-fi (science fiction)?[…]

Historie knih – nejstarší způsob šíření zpráv

Historie knih – nejstarší způsob šíření zpráv

Historie knih Ústní podání (řeč, tradice, doslech) je nejstarší způsob rozšiřování zpráv a příběhů. Po zavedení písma v starověkých civilizacích byly informace zapisovány na hliněné destičky, ostraka, papyrus (Alexandrie, Byblos) nebo pergamenové svitky (Pergamon).V té době se objevují první knihovny (bibliotéky) pro jejich skladování (např. Alexandrijská knihovna). Pergamenové svitky byly později postupně nahrazovány kodexem, cožPřečtěte si více o Historie knih – nejstarší způsob šíření zpráv[…]